top of page

תובנה כללית מהמחקר

23 ביוני 2024

מה מצאנו?

מה מצאנו?
אז מסתבר שאתם מצליחים לחזות באופן חלקי אם ב24 שעות הקרובות תהיה לכם מיגרנה.   
לדוגמה, אם דיווחתם באפליקציה שהסיכוי שלכם למיגרנה מחר הוא "גבוה מאוד", בפועל הוא יהיה פ 3.5 יותר גבוה מביום רגיל!
אם דיווחתם שהסיכוי שלכם "נמוך מאוד", בפועל הוא היה פי 2 יותר נמוך מביום רגיל.    
מה זה אומר עלי?  
האם זה אומר שכל אחד מכם מצליח לחזות את המיגרנות יום קודם? לא בהכרח. יש אנשים שמצליחים יותר, ויש כאלו שמצליחים פחות. בהמשך, כשיצטברו די נתונים אישיים אנחנו נשתף אתכם בתובנות האישיות שלכם.
אבל למה זה חשוב?
זה חשוב כי למעשה חלק מהפתרון לסבל הזה הקרוי מיגרנה נמצא בידכם. כמעט כולכם רשמתם שאתם יודעים מהם הטריגרים להתקף, ואלו פעילויות התנהגותיות יכולות להקל עליהם ולהפחית את עוצמתו.
ואכן, הספרות המחקרית מלמדת שפעילות מוקדמות הן מאוד יעילות בהפחתת משך ועוצמת החומרה של מיגרנות, ויכולות אפילו למנוע התקפים.
בהצלחה!
 
bottom of page